Eximiatutor

Eximiatutor kontrollerar skrivna gymnasieuppgifter och matematikuppgifter automatiskt.

Automatisk kontroll gör dina studier effektivare och du får bättre bedömningar. Varje ämne innehåller också en omfattande teoretisk sammanfattning av gymnasieskolans kurser.

Du får tillgång till gymnasiekurser i biologi, matematik, kemi, fysik*.

Studera när som helst och var som helst.

*Fysik kommer att vara klar i början av 2023.

Läs mer